Altro - oficiální distributor hodinek Pulsar a Lorus v ČR a SR

Péče o hodinky

 

Číslo kalibru hodinek

Kalibr označuje funkce hodinkového strojku. Číslo kalibru naleznete na zadním víku hodinek, jedná se o čtyřmístné číslo nalevo od pomlčky.


 

Nevodotěsné hodinky

Objeví-li se v hodinkách voda, nebo je-li zamlžené sklo, ihned dejte hodinky zkontrolovat, neboť voda může způsobit korozi elektronických dílů v pouzdru.

Vodotěsnost 5/10/15/20 barů

Po použití hodinek ve vodě nebo pokud jsou vlhké, důkladně je utřete a vysušte. Pokud je používáte v mořské vodě, tak je nejdříve opláchněte ve sladké vodě a pak vysušte. Předejdete tak možné korozi na pouzdře.

Pokud se sprchujete s hodinkami vodotěsnými 5 barů nebo se koupete s hodinkami vodotěsnými 10, 15 nebo 20 barů, vyvarujte se následujícího:

* Nepoužívejte tlačítka, pokud jsou hodinky mokré od mýdlové vody nebo šamponu.

Pro hlubinné potápění Vám doporučujeme nosit SEIKO potápěčské hodinky.

Nárazy a vibrace

Hodinky jsou konstruovány tak, aby odolávaly různým vlivům při běžném nošení. Je třeba je chránit před nárazy, které by mohly poškodit jejich jemný mechanismus.

Teploty

Normální provozní teplotní rozsah je od 5 do 35˚C. Teploty přes 50˚C nebo pod -10˚C mohou způsobit opožďování hodinek nebo zkrácení životnosti baterie. Chod hodinek se upraví navrácením do normální teploty.

Magnetismus a statická elektřina

Chraňte hodinky před přímým působením magnet. nebo elektrického pole.

Pokud je integrovaný obvod ve vašich hodinkách ovlivněn působením statické elektřiny, může dojít k poruše displeje. Chraňte hodinky před blízkým kontaktem s předměty, které vyzařují silnou statickou elektřinu jako např. televizory.

Chemikálie

Hodinky nesmí přijít do přímého styku s rozpouštědly, rtutí, kosmetickými přípravky, saponáty, lepidly, a barvami. Mohlo by dojít k poškození hodinek, ke změně barvy pouzdra, náramku nebo k dalším závadám.

Péče o pouzdro a náramek

Pouzdro a náramek hodinek čistěte měkkým hadříkem, a to pouze vodou.

Periodická kontrola

Doporučuje se nechat hodinky každé 2 – 3 roky prohlédnout autorizovaným prodejcem SEIKO nebo servisním střediskem.

Ochranná fólie

V případě, že hodinky mají na spodní straně pouzdra ochrannou fólii nebo nálepku, je nutné ji před použitím hodinek odstranit.

 

VÝMĚNA BATERIE
Miniaturní baterie, která napájí vaše hodinky, by měla vydržet přibližně 2-10 let (podle typu hodinek). Protože je baterie do hodinek vložena již při výrobě, aby bylo možno zkontrolovat chod a funkce hodinek, skutečná životnost baterie po zakoupení hodinek může být kratší. Když dojde k vybití baterie, co nejdříve ji nahraďte novou, aby nedošlo k nesprávné funkci hodinek. V případě potřeby výměny baterie vám doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaného PRODEJCE SEIKO a požadovali baterii SEIKO.

INDIKÁTOR ŽIVOTNOSTI BATERIE
Když je baterie slabá, pohybuje se malá vteřinová ručička v dvouvteřinových intervalech místo přirozeného pohybu po jedné vteřině. To je znamením, že je třeba nechat si baterii vyměnit za novou.

* Když se malá vteřinová ručička pohybuje ve dvouvteřinových intervalech, může se stát, že budík přestane zvonit i když je zapnut. Nejedná se o závadu.

UPOZORNĚNÍ

Baterii z hodinek nevyjímejte.
Je-li nutné baterii vyjmout, uložte ji mimo dosah dětí. Pokud by dítě baterii spolklo, okamžitě vyhledejte lékaře.

UPOZORNĚNÍ

Nikdy baterii nezkratujte, nezahřívejte ani s ní jinak nemanipulujte a nikdy ji neházejte do ohně. Baterie může vybuchnout, rozžhavit se nebo vzplát.Baterii nelze znovu nabíjet. Nikdy se nepokoušejte ji dobíjet, protože tím můžete způsobit únik obsahu baterie nebo ji můžete poškodit.